xu hướng nghề nghiệp

Các ngành nghề bứt phá trong các năm qua

Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong đó, nhu cầu lao động thời