cách làm cover letter ấn tượng

Bí quyết tạo ấn tượng mạnh trong cover letter

Hãy viết cái họ muốn, thêm vào những động từ mạnh , nội dung ngắn gọn, súc tích sẽ là một lợi thế cho bạn.