lựa chọn nghề phù hợp

Cách chọn nghề phù hợp với bạn cả đời

Đa số nhân viên có xu hướng chọn những công việc có cơ hội phát triển nghề nghiệp bởi vì sớm hay muộn họ sẽ

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục tiêu nghề nghiệp

Câu hỏi thứ sáu: ” Bạn thích làm gì nhất? Cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản