chọn nghề

Cách chọn nghề phù hợp với bạn cả đời

Đa số nhân viên có xu hướng chọn những công việc có cơ hội phát triển nghề nghiệp bởi vì sớm hay muộn họ sẽ

Các ngành nghề bứt phá trong các năm qua

Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành này chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu tuyển dụng, trong đó, nhu cầu lao động thời

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục tiêu nghề nghiệp

Câu hỏi thứ sáu: ” Bạn thích làm gì nhất? Cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản