cover letter

Cách tạo sức mạnh, thu hút nhà tuyển dụng trong cover letter

Đoạn văn này bạn chỉ cần dùng vài dòng để diễn tả. Chính yếu là cho nhà tuyển dụng thấy được mục tiêu của bạn.

Bí quyết tạo ấn tượng mạnh trong cover letter

Hãy viết cái họ muốn, thêm vào những động từ mạnh , nội dung ngắn gọn, súc tích sẽ là một lợi thế cho bạn.