phỏng vấn

Những dấu hiệu chứng tỏ bạn bị loại trong phỏng vấn

Đặc biệt khi bạn đã gửi thư cảm ơn và đề nghị hồi đáp nhưng tin tức vẫn bặt tăm thì đã đến lúc bạn

Những cuộc phỏng vấn tuyển dụng dễ chịu cho ứng viên

“Khi ông/bà quyết định tôi là người thích hợp với công ty, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cơ hội thương thỏa về phạm

Bí quyết vượt qua kỳ phỏng vấn thành công

Một ứng viên được đánh giá là bình tĩnh khi có hơi thở đều đặn, giọng nói và bàn tay không run, nói năng không