cách sửa sai của nhà lãnh đạo

Bí quyết sửa sai dành cho các nhà lãnh đạo thông minh

Hãy giao nhiệm vụ cho người phụ trách chính và để họ đề xuất cộng sự của mình. Như vậy, công việc mới vận hành