việc làm được tuyển dụng nhiều nhất

Những ngành được tuyển dụng nhiều nhất bạn có biết?

Vì vậy, thị trường lao động rơi vào tình trạng thừa thầy thiếu thợ là chuyện dễ hiểu”, bà Liễu khẳng định. Thời gian qua,