xác định mục tiêu nghề nghiệp

Những câu hỏi giúp bạn xác định mục tiêu nghề nghiệp

Câu hỏi thứ sáu: ” Bạn thích làm gì nhất? Cái gì mang lại cho bạn cảm giác tự hào và hài lòng với bản